FN VERDENSMÅL NR 16

FRED, RETFÆRDIGHED OG STÆRKE INSTITUTIONER

Vi har begge en baggrund i det danske forsvar. Vi valgte begge at bliver soldater med det formål ”at gøre en forskel ” ude i verden. Om man er enig i den politiske linje omkring at forsøge at hjælpe i konfliktområder som nation eller ej, er op til folk selv. Vi valgte som mennesker at blive udsendt for Danmark, på grund af de værdier vi står for. 


Vi har overskuddet til at hjælpe andre, der har brug for hjælp og de værdier har vi taget med os over i Woodee. Derfor ønsker vi også at opbygge en stor dansk virksomhed, med en anerkendt position og en bæredygtig økonomi, således vi kan være med til at påvirke og hjælpe andre. 


CONCEPT

Sustainability is a joint effort, therefor we follow and support UN's 17 Sustainable Development Goals...